STAMAR

Desenrolo e produción dun audiovisual por encargo da Axencia Galega de Innovación (GAIN) para comunicar la importancia e os resultados do Programa Europeo STAMAR.

Cliente: GAIN (Axencia Galega de innovación)

Próximo trabajo